Хардуер

Висококачествени монтажни и пусково-наладъчни работи на оборудването, благодарение на дългогодишния опит на специалистите и монтажниците в съответните области.


Гарантиране качеството на изпълнението посредством предпускови електрически тестове и/или зрителен контрол.

Многогодишният ни опит от внедряване в експлоатация на системи за сигурност позволява изпълнението на монтажните работи да бъде извършено от екип на клиента след проведено от нас обучение и при пълен контрол на изпълнението от наша страна.