IOT hub

ИнтеграСек ООД проектира системи за сигурност от висок клас, системи със специални изисквания, предлага нестандартни иновативни технически решения, комбиниращи ефективност, дълъг живот и ниска цена.

Italian Trulli

Ние предлагаме комплексни решения за изграждане на системи с различно предназначение – защита на живот, охрана на стоки срещу кражба, защита на материални ценности от пожар, охранително и технологично наблюдение за всички – от много малки обекти до големи производствени и административни сгради.